Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Elektrostatické rozdelovanie kovov má dôležitú úlohu pri oddelovaní kovového odpadu od zbytku odpadového materiálu ako aj pri rozdelovaní elektrických vodičov a nevodičov. Rozdelenie elektrických vodičov a nevodičov vykonávajú elektródy na základe princípu elektrostatiky nabytého materialu v izolovanom priestore

Elektrostatické separátory využívajú tú valstnosť, že separované látky majú schopnosť rôzne rýchlo nadobúdať alebo stratiť elektrický náboj, vedením alebo trením. Častice sa nabíjajú vedením od elektricky nabitej časti separátora a to buď priamym dotykom alebo prostredníctvom ionizovaného vzduchu. Trením získavajú častice náboj pri vzájomnom relatívnom pohybe alebo trením o vhodne upravenú časť zariadenia. Platí pravidlo, že látka s väčšou dielektrickou konštantou nadobúda kladný náboj a látka s niţšou konštantou zasa záporný náboj.