Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

 • Použitý materiál Pružná, mäkká PU pena, (polyether a polyester), latex, rebond, „Basotect" (Melamine), PE pena a podobné materiále.
 • Použitie CNC zariadenie /typ C56/, umožňuje sekanie v 3 rôznych variantách: kontúrové, vertikálne a horizontálne. Stroj je vhodný na kolmé sekanie uvedeného materiálu, tým pádom je vhodný na výrobu matracov, vankúšov, čalúneného tovaru, obalovacieho materiálu, tepelnej a zvukovej izolácie ako aj na výrobu spotrebného tovaru.

Horizontálne vstrekovacie zariadenie, je vhodné na výrobu produktov malej série alebo prototypov. Vstrekovanie je nastaviteľné v širokom spektru, podľa požiadaviek na výsledný product.

Zariadenie vykonáva sekanie XYZ koordinátami v 3D, tým pádom sa zachováva presnosť rezu aj popri zmene  šírky surovíny.

Otáčenie hlavice popri ploche C umožňuje sekanie menej pevných, ľahko sa krčiacich materiálov, ako je npr. fólia. Podstata tohto procesu je použite podstavca, ktorý je otáčací. Vísledkom je rýchlejší a presnejší rez s menším množstvom odpadu.

Popri základnej, zabudovanej hlavice, môže stroj používať aj plazmové, vodné sekacie hlavice alebo sekací horák.

Elektrostatické rozdelovanie kovov má dôležitú úlohu pri oddelovaní kovového odpadu od zbytku odpadového materiálu ako aj pri rozdelovaní elektrických vodičov a nevodičov. Rozdelenie elektrických vodičov a nevodičov vykonávajú elektródy na základe princípu elektrostatiky nabytého materialu v izolovanom priestore

Elektrostatické separátory využívajú tú valstnosť, že separované látky majú schopnosť rôzne rýchlo nadobúdať alebo stratiť elektrický náboj, vedením alebo trením. Častice sa nabíjajú vedením od elektricky nabitej časti separátora a to buď priamym dotykom alebo prostredníctvom ionizovaného vzduchu. Trením získavajú častice náboj pri vzájomnom relatívnom pohybe alebo trením o vhodne upravenú časť zariadenia. Platí pravidlo, že látka s väčšou dielektrickou konštantou nadobúda kladný náboj a látka s niţšou konštantou zasa záporný náboj.

Obojstranný separátor s priečnym pásom, s možnosťou umiestnenia nad prúdom separovaného materiálu. Magnetické pole zabezpečuje statický magnet. Z hospodárskeho hladiska je výhodné použitie statického magnetu, nakoľko nie je viazaný k spotrebe elekrického prúdu. Z prúdu separovateľného materiálu sa zmagnezizované časti dostávajú na horný pás, ktorý ich prepravý mimo pôsobenia magnetu a následne spadnú z pásu. Túto metódu separovania  je vhodné použiť pri nízkom obsahu železa v materiáli. Prepravný pás, ako aj obojstranný separátor má zabudovaný automatický čistiací systém alebo gumený koberec pre ručné čistenie.

Hlavným rysom rotačnej brúsky je pevnosť a spoľahlivosť. Zariadenie pozostáva z dávkovacej jednotky, násypky. Úlohou plniaceho otvoru je zabezpečiť, aby sa surovina bez potreby stálej kontroly dostávala do priestoru drviča. Základ systému tvorí tvrdených kotúč. Úloha vrubov je zablokovať a prerozdelovať rovnomerne materiál určený na spracovanie medzi reznými kotúčmi umiestnenými na dvoch alebo viacerých osiach. Operácia drvenia sa uskutočňuje reznými hranami, špeciálnymi nožmi s konštrukciou zubov. V prípade predávkovania alebo nadmerného zaťaženia materiálom sa zariadenie dočasne otáča dozadu, aby nedošlo k jeho preťaženiu alebo poškodeniu.

 • Výroba krabíc a obalového materiálu z vlnitej lepenky a lepenky
 • Rezanie plastových fólií
 • Vytváranie jedinečných reklamných materiálov v malých výtlačkoch

Zariadenie na analýzu zloženia zliatin, schopné bez použitia pomocných plynov alebo vákua len s použitím röntgenového žiarenia na rýchlu a presnú analýzu prvkov. Vzhľadom na metódu XRF je príprava povrchov vzoriek vo väčšine prípadov zbytočná, aj pri veľmi kontaminovaných povrchoch je len minimálne potrebná. Zariadenie je možné použiť aj na veľmi malých plochách, preto sa môže používať aj na testovanie zvarov, drôtov alebo iných malých vzoriek. S najnovším vyvinutým detektorom s kremíkovým driftom (SDD) je možná analíza kovov ako Ti, Al, Mg, Si v našom prípade bez použitia vákuového a pomocného plynu.

Pre výrobu produktov, ktoré vyžadujú vysoko presné polohovanie

Kapacita: Podľa špecifickej hmotnosti, veľkosti častíc, obsahu vlhkosti, geometrie spracovaného materiálu, a veľkosti otvoru povrchu. d = 1 hustota, normálna štruktúra (granulovaná), rozptýlený suchý materiál a rozloženie rozstrekovania 10 mm cca. 1 hodina / hodina.

Počas používania je najdôležitejšou podmienkou rovnomerné vtlačenie drážkovanej lepenky, aby bol ohyb presný a oblúk vzhladný. Pozdĺžne rebrá sú tvorené hoblinami, s priečnym obložením.

Najdôležitejšou súčasťou jednoosého sekacieho zariadenia je otočný hriadeľ s reznými nástrojmi. Hydraulický riadený nástavec drviča nepretržite tlačí surovinu, ktorá sa má rozdrviť na hriadeľ. Ak vznikne nadmerný odpor, elektronické ovládanie brúsky znižuje tlak. Mlecie zariadenie je vybavené dodatočnou ochranou, aby sa zabezpečila dlhá a bezpečná prevádzka.

Jednoosové frézky sú dokonale prispôsobené na rezanie a brúsenie plastov a ľahkých kovov.

Elektrická separácia hrá dôležitú úlohu pri separácii kovových odpadov predovšetkým pri oddelení vodivých a nevodivých materiálov.

Oddelenie vírivého prúdu je založené na skutočnosti, že Lorentzova sila vytláča náboj do kruhovej dráhy magnetické pole, ktoré takto vuzniká pôsobí protikladne, z toho dôvodu sa vodič pohybuje kolmo na definovanú rovinu. Uvedené sily neovplyvňujú pohyb častíc alebo častí nevodivého materiálu.

Moderná technológia výroby umožňuje, aby sa plášť pohárov – ako zdravotve nezávadný nosič informácií- mohol byť zdobený jedinečnou grafikou s pomocou potravinárskeho farbiva.